Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

- vyplnění úrazové či jiné komerční pojistky -  150 Kč / částku zpětně vyplácí daná pojišťovna /

- očkování nehrazené ZP včetně posouzení zdrav.stavu před očkováním

   a následného dohledu na dítě -150 Kč

- vystavení potravinářského průkazu - 150 Kč

- potvrzení na řidičský průkaz - 400Kč

- potvrzení přihlášky na střední nebo vysokou školu,
  potvrzení pro potřeby zaměstnavatele - 100 Kč

- zdarma vyplnění přihlášky dítěte do MŠ, potvrzení na dětské tábory a jiné akce,
  drobné administrativní úkony

- nastřelení náušnic cena - 450 Kč včetně 2ks náušnic

- pořízení kopie zdravotní dokumentace 2Kč/ strana plus 150Kč za 30 minut práce lékaře