MUDr. Jaroslava Michálková

  • Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství UK a promovala v roce 1985.
  • Pracovala jsem v nemocnici Chrudim.
  • V roce 1988 jsem atestovala v oboru dětského lékařství a od této doby pracuji jako praktický dětský lékař.